DomovIzobraževanje

Izobraževanje

Podstrani

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. 

 

Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. 

 

Tako dijaki razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, povezujejo teorijo s prakso, pridobljena znanja usmerjajo v odgovorno ravnanje in razvijajo integrirane ključne kompetence.

 

Interesne dejavnosti se izvajajo kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki, glede na aktivnosti in dogodke, predvidene s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom šole. 

 šolskem letu 2020/21 so se izobraževalni programi posodobili z uvedbo nove oblike vzgojno-izobraževalnega dela: aktivnega državljanstva. Posledično so se spremenili načrti in ure interesnih dejavnosti.

 

Razporeditev, vrste in obseg interesnih dejavnosti po posameznih programih, se nahajajo na povezavah:

Aktivno državljanstvo

Temeljni cilj aktivnega državljanstva je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva. 

 

Dijaki skozi različne učne aktivnosti razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim. Na ta način pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih ter institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva.

Aktivno državljanstvo poskuša pri dijakih spodbujati kritično mišljenje in argumentacijo, sodelovalno učenje in konstruktivno reševanje problemov ter sprejemanje odločitev, informirano in odgovorno delovanje, refleksijo in (samo)vrednotenje ter sprejemanje odgovornosti.

 

Načrt za aktivno državljanstvo za šolsko leto 2023/24

V novembru bodo vsi dijaki obiskali dogodek – V službi domovine, na Celjskem sejmišču, ki ga organizira Vojska Slovenije. V 2. letniku SSI in 3. letniku SPI programa bodo dijaki imeli predavanje o človekovih pravicah in obisk Muzeja novejše zgodovine v Celju ter delavnico v MMC. Dijaki 3. letnika SSI programa pa bodo del ur pokrili v okviru EPAS (Šola ambasadorka evropskega parlamenta).

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content