DomovIzobraževanje

Izobraževanje

Podstrani

Izobraževanje odraslih

Letni delovni načrt izobraževanja odraslih  

Osnovne informacije nudimo po telefonu od ponedeljka do četrtka od 6:00 – 7:00 in v šoli v času uradnih ur.  

Telefonska številka vodje izobraževanja odraslih: 031/766-736 (Sabina Snedic, prof.)  

Elektronski naslov vodje izobraževanja odraslih: sabina.snedic@sic-alma.si  

Uradne ure od ponedeljka do petka od 6:00 do 7:00.  

Prosimo, upoštevajte uradne ure, saj sem zaradi drugih obveznosti v ostalem času nedosegljiva.

Vpis

Kandidati se lahko vpišejo v času uradnih ur od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024 oz. do zasedenosti prostih vpisnih mest v tekočem šolskem letu. Za vsakega kandidata posebej pripravimo osebni načrt izobraževanja.  

Kandidat je vpisan šele, ko prinese vso zahtevano dokumentacijo in plača vpisnino. Vpisnine ne vračamo.  

Zahtevana dokumentacija:  

–       dokazila o predhodnem izobraževanju (vse kopije spričeval srednje šole);  

–       izpisek iz rojstne matične knjige (kopija).  

V tekočem šolskem letu morajo kandidati pristopiti k opravljanju izpitov in sicer:  

  1. izpit: do 7. 1. 2024
  2. izpit: do 7. 3. 2024
  3. izpit: do 7. 5. 2024

V kolikor kandidati v navedenih rokih ne pristopijo k opravljanju izpitov, jih bomo izbrisali iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.  

Izpiti

Prijava in odjava na izpit  

 

Udeleženci izobraževanja se morajo prijaviti na izpit od 1. do 7. v mesecu, v katerem želijo opravljati izpit.  

 

Prijavnice za izpit dvignejo in/ali oddajo pri vodji izobraževanja odraslih, gospe Sabini Snedic ali v tajništvu v času uradnih ur. Lahko se prijavijo tudi po pošti ali e-pošti z izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita.  

 

Od izpita se lahko odjavijo najmanj 3 dni pred izpitom, sicer se šteje, da k izpitu niso pristopili in njihovo plačilo zapade. Zaradi bolezni, nesreče ali podobnih nepredvidljivih dogodkov, se lahko odjavijo tudi na dan izpita. To sporočijo nosilcu predmeta, vodji izobraževanja odraslih pa morajo predložiti ustrezno dokazilo.

Cenik za šolsko leto 2023/24

Vpisnina za vse udeležence:  150€

Vpisnina za slušatelje: 50€

(slušatelj ima opravljene vse letnike in manjka mu le del zaključnega izpita oz. poklicne mature)

 

Ustni izpit: 36€

Ustni izpit in pisni izpit ter praktični pouk: 44€

Praktični izpit (strežba/kuharstvo): 50€

Cene izpitov iz modulov so različne. Odvisne so od števila enot modula.

 

Zaključni izpit: 130€

Poklicna matura: 220€

Slušatelji, ki imajo status dijaka in opravljajo diferencialne izpite, ne plačujejo izpitov.

 

 

Organizatorica izobraževanja odraslih na SŠGT:      

Sabina Snedic, prof. 

 

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content