Domov > Šola > Organi šole

Naša šola

Podstrani

Svet staršev

Svet staršev sestavlja po en predstavnik iz vsakega razreda ter vzgojne skupine, ki jih izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Predvidoma imamo 2 sestanka sveta staršev v posameznem šolskem letu. 

Na prvem sestanku staršem predstavimo šolska pravila: s šolskim koledarjem, s Pravilnikom o šolskem redu in odgovorimo na morebitna vprašanja staršev.

 

Pripombe in predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli bo svet staršev posredoval ravnatelju, učiteljskemu zboru, lahko pa tudi drugim organom šole.

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content