Domov > Izobraževanje > Programi

Farmacevtski tehnik

Podstrani

Farmacevtski tehnik

Splošne značilnosti

Program traja štiri leta. Farmacevtski tehnik je strokovnjak, ki se ukvarja z zdravili. Zdravila izdeluje, jih analizira in ljudem svetuje pri njihovi uporabi.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, farmacije, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višjih ali visokih strokovnih šolah. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv farmacevtski tehnik. Zaposlite se lahko v lekarnah, v specializiranih prodajalnah, kjer izdajajo zdravila brez recepta, medicinske pripomočke, izdelke za nego in varovanje zdravja, v farmacevtski ali kozmetični industriji, v analitskih, kontrolnih in razvojnih laboratorijih, v veledrogerijah, kjer skrbite za oskrbo lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili.

Predmetnik

OznakaProgramske enoteObvezno/ izbirnoSkupno število urŠtevilo kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti    
P1SlovenščinaObvezno48724
P2MatematikaObvezno38319
P3Tuji jezikObvezno41720
P4UmetnostObvezno683
P5ZgodovinaObvezno1025
P6GeografijaIzbirno683
P7SociologijaIzbirno683
P8PsihologijaIzbirno683
P9FizikaObvezno1367
P10KemijaObvezno1709
P11BiologijaObvezno683
P12Športna vzgojaObvezno34014
Skupaj A  2307110
B-Strokovni moduli    
M1Zdravstvena vzgojaObvezno683
M2Anatomija in fiziologijaObvezno1025
M3Mikrobiologija in epidemiologijaObvezno1025
M4Laboratorijsko delo v farmacijiObvezno1025
M5ZdravilaObvezno25514
M6Oblikovanje zdravilObvezno22112
M7Analiza zdravilObvezno1709
M8Rastlinske droge in naravne spojineObvezno27215
M9Analiza zdravil v industrijiIzbirno1025
M10Oblikovanje zdravil v industrijiIzbirno1025
M11Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalniIzbirno1025
M12Podjetništvo in komunikacijaIzbirno1025
Skupaj B  139473
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:    
C-Praktično izobraževanje v šoli    
 Praktični pouk 44318
Č-Praktično usposabljanje z delom    
 Praktično usposabljanje z delom 1908
D-Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela    
 Aktivno državljanstvo 352
 Interesne dejavnosti 31713
Skupaj D  35215
E-Odprti del kurikuluma    
 Odprti kurikulum 56230
Skupaj pouka (A+B+E)  4263213
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  63326
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  4615228
Skupaj (A+B+Č+D+E)  4805236
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240
     
Število tednov izobraževanja v šoli  135 
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  5 
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela  11 
Skupno število tednov izobraževanja  151 

Pojasnila k predmetniku

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere 2 izmed splošnoizobraževalnih predmetov: sociologijo, psihologijo ali geografijo.


Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere enega izmed strokovnih modulov M9 – M12.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content