Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

Erasmus+ partnerstva

Digital Vet

V projektu Digital VET 4 All poleg Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje sodeluje še osem partnerjev iz šestih držav. S projektom želimo odgovoriti na številne spremembe, ki so se v zadnjem času pojavile na vseh področjih izobraževanja, še posebej pa na poklicnem. Potreba po podpori klasičnega pouka z digitalnimi rešitvami je v zadnjih letih pokazala tudi pomanjkanje ključne digitalne pismenosti pri učiteljih in udeležencih izobraževanja. V projektu želimo razviti inovativne rešitve na področju digitalnega izobraževanja in oblikovati prostor, kjer bodo lahko udeleženci sodelovali. Razvili bomo platformo za oddaljeno sodelovanje med učitelji, kjer bodo lahko izmenjevali svoje izkušnje in primere dobre prakse. Srečevali, soustvarjali in eksperimetirali bodo lahko v virtualni zbornici, ki bo omogočila menjavanje idej, izkušenj in rešitev, neglede na oddaljenost. Tako bodo izboljšali kvaliteto izobraževalnega procesa, obenem pa nadgradili svojo digitalno pismenost. Za podporo organizacije in izvedbe projektov mobilnosti v okviru akcije Erasmus+ KA1 bomo razvili model hibridne mobilnosti, ki bo na interaktiven način omogočal načrtovanje mobilnosti, povezovanje vseh udeležencev in nudil navodila za izvajanje aktivnosti v virtualni obliki, kadar fizična ne bo mogoča. Vabimo vas, da nam sledite našim novicam na Facebooku ali spletu.

 

Facebook: https://www.facebook.com/DigitalVET4all/ 

Splet: https://digitalvetforall.net 

Intercultural Hotel

Intercultural Hotel je projekt v okviru programa Erasmus+ KA2. Glavni cilj projekta je premagovanje medkulturnih razlik in težav, ki se pojavljajo v poslovanju v turizmu. Poleg Slovenije, ki jo predstavlja naša šola, v njem sodelujejo še organizacije iz Italije, Grčije, Litve, Bolgarije, Poljske, Nizozemske, Irske in Cipra. Naš glavni cilj je razviti izobraževalne module, ki bodo osvetlili ozadje medkulturnih nesporazumov na ključnih mestih poslovanja hotela. Partnerji smo se prvič sestali v Torinu v decembru 2021. Projekt se bo zaključil decembra 2023. Vabimo vas, da nam sledite na Facebooku in si ogledate našo spletno stran.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078283667977

Spletna stran: https://intercultural-hotel.com

https://ich.erasmus.site/

Novičniki:

ProTourism

Projekt ProTourism združuje pet organizacij iz štirih od turizma odvisnih držav, kot so Bolgarija, Hrvaška, Slovenija in Srbija. Šolam, ki izobražuejo dijake na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, želimo pomagati pri zagotavljanju kakovostnega usposabljanja na področju strokovnega tujega jezika. S tem želimo prispevati k dvigu kakovosti in konkurenčnosti turističnih storitev. Glavni cilj je izboljšanje kakovosti poučevanje angleškega jezika na poklicnih šolah v turizmu v vseh partnerskih državah. Do konca leta 2023 bomo razvili interaktivno gradivo, ki ga bodo na portalu Izzi lahko uporabljali učitelji angleškega jezika.

Več informacij  najdete na spletni strani projekta (v angleščini). Gradivo pa si lahko ogledate na tej povezavi.

ZeroWaste

Zero Waste Catering Lab je projekt v okviru programa Erasmus + KA2. V okviru tega dvoletnega projekta ustvarjamo nova digitalna orodja v, s katerimi želimo posodobiti izobraževalne procese v  poklicnemu usposabljanju ter v izobraževanju odraslih v  gostinskem sektorju. Z njimi bomo nadgradili učenje pri strokovnih predmetih, kjer se dijakinje in dijaki učijo tudi o načelih Zero waste, hkrati pa bomo ustvarili in izboljšali poslovne modele po teh načelih. Z digitalno aplikacijo, e-vodnikom in video vodnikom bomo dijake, študente, menedžerje v gostinstvu, lokalne pridelovalce in končne uporabnike ozaveščali o delu in življenju po načelih Zero Waste. Naša spletna platforma bo omogočala povezovanje lokalnih proizvajalcev, restavracij in osveščenih končnih potrošnikov.


Spremljate nas lahko na spletni strani http://zerowastecatering.eu/

na FB strani https://www.facebook.com/people/Zero-Waste-Catering-Lab-Project/100078824652398/ in 

na Instagramu: https://www.instagram.com/zwcatering/

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content