Domov > Izobraževanje > Programi

Gastronomija

Podstrani

Gastronomija (PTI)

Splošne značilnosti

Program traja dve leti. Dijaki svoje pridobljeno znanje poglobite in razširite na področje gastronomije. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 120 kreditnih točk

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo vodja cateringa.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomski tehnik. Zaposlite se lahko na različnih delovnih mestih v gostinstvu in turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem drugem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti nekaterih študijskih programov univerzitetnega študija.

Splošni podatki

znaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število   ur Število  kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Matematika obvezno 206 10
P3 Tuji jezik obvezno 276 13
P4 Umetnost obvezno 30 2
P5 Zgodovina obvezno 40 2
P6 Geografija obvezno 40 2
P7 Sociologija izbirno 40 2
P8 Psihologija izbirno 40 2
P9 Fizika obvezno 40 2
P10 Kemija obvezno 40 2
P11 Biologija obvezno 40 2
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1238 60
B – Strokovni moduli
M1 Receptorska dela obvezno 75 4
M2 Naravna in kulturna dediščina obvezno 134 8
M3 Oblikovanje gostinske ponudbe obvezno 75 4
M4 Obroki in dogodki z animacijo obvezno 364 16
M5 Priprava dietnih jedi izbirno 50 3
M6 Catering izbirno 50 3
M7 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač izbirno 50 3
M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu izbirno 50 3
M9 Hotelska in gospodinjska dela izbirno 50 3
M10 Turistično destinacijski menedžment izbirno 50 3
M11 Restavracijsko slaščičarstvo izbirno 50 3
Skupaj B   748 38
Od tega za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   240 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   76 3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   249 11
Skupaj pouka (A+B+E)   2235 109
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   316 15
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2331 113
Skupaj (A+B+Č+D+E)   2407 116
Poklicna matura(izdelek oziroma storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   120
 
Število tednov izobraževanja v šoli   69  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   2  
Število tednov interesnih dejavnosti   3  
Skupno število tednov izobraževanja   74

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli: Šola oziroma dijak lahko izbere strokovne module v obsegu 6KT izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content