Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

EKO šola

Vrt je naše življenje v malem

– nenehno spreminjanje,

nenehno izgubljanje,

nenehno ustvarjanje.

Vedno nov čudež.

Vedno novo upanje.


 (PAM BROWN)

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščenju trajnostnega razvoja med dijaki skozi njihov izobraževalni in vzgojni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. V Sloveniji se izvaja od leta 1996 v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. 

    

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:  

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.  

Eko listina SŠGT Celje

Učitelji in učenci si obljubljamo, da se bomo medsebojno spoštovali, prisluhnili drug drugemu in si pomagali ter tako gojili prijazne medsebojne odnose.  

Do vsakega živega bitja v naravi se bomo vedli spoštljivo in cenili življenje, ki nam je dano.  

  

Učitelji se zavezujemo, da:  

 • bomo spoštovali dostojanstvo in drugačnost mladih,  
 • se bomo trudili razumeti mladostno razigranost učencev,  
 • bomo spodbujali mlade k ustvarjalnemu mišljenju in delu.  

  

Učenci se zavezujemo, da: 

 • bomo spoštovali učiteljevo dostojanstvo, 
 • si bomo prizadevali za strpne in prijazne medsebojne odnose in sprejemali različnost mnenj,
 • bomo sodelovali s šolo in njenimi zaposlenimi za skupno dobro.  

Učitelji in učenci si bomo skupaj prizadevali za ZDRAVJE, STRPNOST, PRIJAZNOST, LEPOTO in HUMANOST.

    

Zavzemali se bomo za dobre medsebojne odnose in blaginjo ter varovali ugled šole z naslednjimi spodbudami in aktivnostmi:

 • z učenjem in vzgojo za kvalitetno življenje in sobivanje v naravi in urbanem okolju,
 • z vzgajanjem in ohranjanjem prijateljskih medsebojnih odnosov,
 • po svojih močeh se bomo borili proti nestrpnosti, nasilju in drogam,
 • spodbujali bomo športne, kulturne in druge ustvarjalne aktivnosti,
 • s spodbujanjem nekadilske kulture v šoli in družbi,  
 • s spodbujanjem kadilcev, da opustijo kajenje in prispevajo k varovanju narave in okolja, 
 • skrbeli bomo za čim bolj učinkovito porabo sredstev za delo, 
 • uporabljali bomo naravne materiale,
 • skrbeli bomo za čim manj odpadkov in zbiranje le-teh,
 • če bo le mogoče, bomo odpadke namenili recikliranju,
 • skrbeli bomo za inventar šole in ga ne bomo uničevali,
 • skrbeli bomo za osebno in prostorsko higieno ter učinkovito porabo vode,
 • varčevali bomo z energijo in sproti ugašali luči.  

  

Šola in dom bosta naši središči naravovarstvenih in okoljevarstvenih dejavnosti.  

  

Naše prednostne naloge bodo KULTURNI MEDSEBOJNI ODNOSI IN KULTURA BIVANJA NA ŠOLI.  

  

Spoštovali bomo zaobljube, ki smo jih dali, ter z lastno disciplino spodbujali druge, da držijo svojo besedo. Z veseljem bomo sprejemali spodbude in predloge, prav tako tudi kritične poglede na naše delo ter jih skušali uporabiti pri uresničevanju danih zaobljub. Svoje delo bomo preverjali z rednimi pogovori in pisnimi sporočili. Osvojeno znanje in aktivnosti bomo prenašali na svoje družine in na skupna srečanja s starši.   

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content