Domov > Izobraževanje > Programi

Biotehniška gimnazija

Podstrani

Biotehniška gimnazija​

Splošne značilnosti

Biotehniška gimnazija sodi med strokovne gimnazije, kjer posebno pozornost namenjamo naravoslovnih vedam, kot sta biologija in kemija. Program gimnazije je še posebej primeren za dijake, ki nameravajo študij nadaljevati na naravoslovno usmerjenih študijih.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Dijaki šolanje zaključijo s splošno maturo, ki omogoča nadaljevanje šolanja na vseh stopnjah in smereh. Skupni del splošne mature obsega tri obvezne predmete: slovenščino, matematiko, tuji jezik. Dijak izbere še dva predmeta s seznama, ki ga ponudi šola.

Izvedbeni predmetnik

Biotehniška gimnazija se od splošne razlikuje v tem, da je več ur namenjenih naravoslovnim in tehniškim predmetom. Dijaki pridobijo poglobljeno znanje s področja biotehnologije in mikrobiologije.

Splošni podatki

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na teden št. ur na teden št. ur na teden št. ur na teden
I – obvezni predmeti
Slovenščina 4 4 4 4
Matematika 4 4 4 4
Prvi tuji jezik 3 3 3 3
Drugi tuji jezik 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2
Športna vzgoja 3 3 3 3
Likovna umetnost 2
Geografija 2 2
Biologija 2 2 2 2 (+ 1)**
Kemija 2 2
Fizika 2 2
Sociologija 2
Filozofija 2
Informatika 3
Izbirni maturitetni predmet – Biotehnologija 2 3 3
Laboratorijske vaje 2 2 2
Izbirni strokovni predmet – Mikrobiologija 3 3
II – izbirni predmeti 0–2 0–6
III – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo 35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30
Število tednov pouka 35 35 35 35
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 38 38 38 36

** – dodatna ura, če dijak izbere biologijo kot predmet na maturi

DELI NA:

Raznovrstno znanje,
neskončne možnosti

Naša šola je prava odločitev za vse, ki vas zanimajo tuji jeziki, saj so v rednem programu do trije (angleščina, nemščina in italijanščina), poleg njih pa lahko dijaki oddelkov z evropsko in globalno dimenzijo izberejo še španščino ali ruščino. Poleg tega se lahko naši dijaki vključijo tudi v program Erasmus+, v katerem lahko izkušnje pridobivajo tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content