Domov > Izobraževanje > Programi

Biotehniška gimnazija

Podstrani

Biotehniška gimnazija​

Splošne značilnosti

Biotehniška gimnazija sodi med strokovne gimnazije, kjer posebno pozornost namenjamo naravoslovnih vedam, kot sta biologija in kemija. Program gimnazije je še posebej primeren za dijake, ki nameravajo študij nadaljevati na naravoslovno usmerjenih študijih.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Dijaki šolanje zaključijo s splošno maturo, ki omogoča nadaljevanje šolanja na vseh stopnjah in smereh. Skupni del splošne mature obsega tri obvezne predmete: slovenščino, matematiko, tuji jezik. Dijak izbere še dva predmeta s seznama, ki ga ponudi šola.

Izvedbeni predmetnik

Biotehniška gimnazija se od splošne razlikuje v tem, da je več ur namenjenih naravoslovnim in tehniškim predmetom. Dijaki pridobijo poglobljeno znanje s področja biotehnologije in mikrobiologije.

Splošni podatki

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
št. ur na teden št. ur na teden št. ur na teden št. ur na teden
I – obvezni predmeti
Slovenščina 4 4 4 4
Matematika 4 4 4 4
Prvi tuji jezik 3 3 3 3
Drugi tuji jezik 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2
Športna vzgoja 3 3 3 3
Likovna umetnost 2
Geografija 2 2
Biologija 2 2 2 2 (+ 1)**
Kemija 2 2
Fizika 2 2
Sociologija 2
Filozofija 2
Informatika 3
Izbirni maturitetni predmet – Biotehnologija 2 3 3
Laboratorijske vaje 2 2 2
Izbirni strokovni predmet – Mikrobiologija 3 3
II – izbirni predmeti 0–2 0–6
III – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo 35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30
Število tednov pouka 35 35 35 35
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 38 38 38 36

** – dodatna ura, če dijak izbere biologijo kot predmet na maturi

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content