DomovIzobraževanje

Izobraževanje

Podstrani

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino, ki se pridobi po končanem izobraževanju oziroma delih izobraževanja, in z javno listino, pridobljeno v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Javne listine (certifikati), pridobljene v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

 

Certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno:

  • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
  • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
  • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to  pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje.

Organiziramo NPK

  • dietni kuhar/kuharica
  • vodja cateringa
  • pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
  • pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
  • turistični animator/animatorka
  • turistični informator/informatorka
  • barman/barmanka

Dodatne informacije

Maja Štukelj

T: 03 426 66 20

E: maja.stukelj@sic-alma.si

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content