Domov > Izobraževanje > Programi

Gastronomske
in hotelske storitve

Podstrani

SPI Gastronomske in hotelske storitve

Splošne značilnosti

Program traja tri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo in tako svoje znanje specializirate za področje kuharstva ali strežbe. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 180 kreditnih točk.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronom-hotelir. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite kot kuhar ali natakar. Glede na veščine in izkušnje lahko prehajate s področja strežbe na področje kulinarike.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na poklicno tehničnih programih (PTI). Največkrat vpišejo v PTI program (3+2) Gastronomija, ki ga izvajamo na naši šoli, lahko pa se vpišete tudi na maturitetni tečaj za opravljanje splošne mature.

Splošni podatki

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Tuji jezik obvezno 164 9
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Naravoslovje obvezno 132 6
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54
B – Strokovni moduli
M 1 Osnove v gostinstvu obvezno 287 12
M 2 Komuniciranje in poslovanje obvezno 81 4
M 3 Priprava posameznih skupin jedi izbirno 117 6
M 4 Priprava rednih obrokov izbirno 150 8
M 5 Priprava izrednih obrokov izbirno 108 7
M 6 Postrežba pijač izbirno 67 4
M 7 Postrežba rednih obrokov izbirno 200 10
M 8 Postrežba izrednih obrokov izbirno 108 7
M 9 Eko turizem izbirno  81 5
M 10 Kultura bivanja izbirno  81 5
M 11 Tekstilije izbirno 213 11
M 12 Slovenske narodne jedi izbirno 50 3
M 13 Delikatesna kuhinja izbirno 50 3
M 14 Peka pic izbirno 50 3
M 15 Peka peciva izbirno 50 3
M 16 Priprava jedi pred gostom izbirno 50 3
M 17 Mešane pijače izbirno 50 3
M 18 Slovenska vina izbirno 50 3
M 19 Dekoracije izbirno 50 3
M 20 Kreativnost izbirno 50 3
M 21 Oskrba na domu izbirno 50 3
Skupaj B   843 43
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   655 36
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom   1102 46
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo   30 2
Interesne dejavnosti   130 6
Skupaj D   160 8
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   606 27
 
Skupaj pouka (A+B+E)   2500 124
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1757 82
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2660 132
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3762 178
“Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)”   2
Skupaj kreditnih točk   180
 
Število tednov izobraževanja v šoli   77  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   29  
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak/vajenec izbere med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M11 module v obsegu 21 KT, med izbirnimi strokovnimi moduli od M12 do M21 pa modula v obsegu 6 KT.

 

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulumu.

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content